Zamiana pożyczki na udziały z prawem do odjęcia kosztów

Kto wniósł do czeskiej spółki wierzytelność własną z tytułu udzielonej wcześniej tej spółce pożyczki, a w zamian dostał jej udziały, może uwzględnić wartość pożyczki w kosztach uzyskania przychodu – orzekł NSA w pierwszym wyroku po uchwale z 14 czerwca br. (sygn. akt II FPS 2/21).