Uchwały ws. grafiku dyżurów: proste błędy proceduralne skazują je na nieważność

W kolejnej sprawie o grafik dyżurów aptek radni powiatowi przegrali w sądzie z uwagi na brak przestrzegania poprawności trybu podjęcia uchwały ustanawiającej plan dyżurów.