To są próby ubezwłasnowolniania zatrudnianych farmaceutów

To de facto instrukcja, jak przedsiębiorcy powinni wpływać na zatrudnianych przez siebie farmaceutów, aby ci nie zechcieli korzystać ze swoich ustawowych praw i obowiązków – ocenia publikację Mariusz Politowicz.