Tarcze Antykryzysowe: Jakie ulgi podatkowe dla przedsiębiorców

W związku z pandemią ustawodawca wprowadził wiele rozwiązań mających na celu wsparcie przedsiębiorców w okresie walki z pandemią, jak i minimalizowania jej skutków. Jedną z kategorii proponowanych rozwiązań są ulgi podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych.