Rezydent odpowiada jak specjalista

Rezydenci też ponoszą odpowiedzialność karną, cywilną i zawodową za zaniedbania związane m.in. z nieprzekazaniem informacji o pacjencie specjaliście.