NASK nawiązuje współpracę z NATO Communications and Informations Agency

NASK oraz NATO Communications and Informations Agency podpisały umowę o współpracy. W grę wchodzą fundusze na prace badawcze i badawczo-rozwojowe.