„Mój Jaś to zrobił? Niemożliwe!”. Cyberprzemoc u dzieci: sprawca

Czy potrafisz zidentyfikować symptomy świadczące, że twoje dziecko jest cyberagresorem? Gdyby doszło do takiej sytuacji, umiałbyś się zachować? Jak wiele wiesz o cyberprzemocy z perspektywy sprawcy? Przekonaj się sam.