Jaki VAT i PIT przy usłudze wstępu na siłownię

Przedsiębiorca (podatnik VAT czynny) prowadzi siłownię we Wrocławiu. W ofercie ma bilety jednorazowe i karnety miesięczne, które są dostępne w wersji podstawowej oraz na trening personalny. W pierwszym przypadku klient jest uprawniony do korzystania ze sprzętu znajdującego się w siłowni, a instruktor nie jest przypisany do konkretnej osoby ćwiczącej i jest obecny w sali jedynie po to, aby pilnować bezpieczeństwa i porządku podczas ćwiczeń. W przypadku biletów i karnetów na trening personalny klient korzysta z indywidualnego treningu z instruktorem. Jest to więc usługa świadczona bezpośrednio na rzecz konkretnego klienta i dostosowana wyłącznie do jego potrzeb i możliwości. Oba rodzaje usług są świadczone głównie na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz firm (nabywających je dla pracowników w celach rekreacyjnych). Przedsiębiorca sprzedał 28 czerwca 2021 r. m.in. bilet podstawowy w cenie 20 zł brutto (ze stawką VAT 8 proc.) oraz bilet na trening personalny w cenie 60 zł brutto (ze stawką VAT 23 proc.). Klientami były osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, dlatego sprzedaż została zaewidencjonowana w kasie fiskalnej. Nabywcy nie zażądali wystawienia faktury. Przedsiębiorca na podstawie miesięcznych raportów z kasy fiskalnej ewidencjonuje sprzedaż zarówno w ewidencji VAT, jak i w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Podatek dochodowy rozlicza na zasadach podatku liniowego, a VAT i zaliczki PIT opłaca na zasadach ogólnych…