Jaki PIT i VAT przy wydatkach na wykończenie mieszkania zakupionego pod wynajem

Podatnicy dokonują wyboru jednej z metod amortyzacji określonej w art. 22i–22k ustawy o PIT dla poszczególnych środków trwałych przed rozpoczęciem ich amortyzacji i wybraną metodę stosują do pełnego zamortyzowania danego środka trwałego (zob. art. 22h ust. 2 ustawy o PIT).