Farmaceuta pojedzie za złotówkę, technik farmaceutyczny nie

Polregio o ofercie „bilet miesięczny za 1 zł dla pracowników ochrony zdrowia”: tylko dla przedstawicieli niektórych zawodów medycznych.