E-dokumentacja medyczna. Wchodzą zmiany

Od 1 lipca 2021 r. zdarzenia medyczne będą raportowane do systemu e-zdrowie (P1). Od dzisiaj wchodzi również w życie obowiązek indeksowania w systemie e-zdrowie (P1) wytworzonej elektronicznej dokumentacji medycznej. Jest to kolejny duży krok na drodze cyfryzacji zdrowia związany z wdrażaniem e-usług w oparciu o platformę e-zdrowie (P1).