Białoruś: Nowa ustawa: milicja bez odpowiedzialności za „szkody spowodowane użyciem broni”

Funkcjonariusze milicji nie będą ponosić odpowiedzialności za szkody spowodowane przez użycie siły fizycznej, środków specjalnych, broni i sprzętu, jeśli użyją ich „zgodnie z prawem” – głoszą poprawki do ustaw o „zapewnieniu bezpieczeństwa narodowego”.