Badanie: innowacje pozwalają przezwyciężyć skutki pandemii

Realizacja nowatorskich projektów pomaga beneficjentom Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przezwyciężyć skutki wywołane przez pandemię – wskazało 88 proc. respondentów w badaniu o „wpływie pandemii na realizację projektów B+R w ramach programów NCBR”.