Azacitidine Pharmascience: jak prawidłowo wykonać zawiesinę do wstrzyknięcia

Wprowadzenie do obrotu tej nowej, dodatkowej dawki azacytydyny 150 mg może potencjalne skutkować nieprawidłowym przygotowaniem zawiesiny produktu – informuje podmiot.