Antybiotyki w leczeniu covid-19. Co wiemy na temat skuteczności?

Stosowanie antybiotykoterapii w przebiegu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wydaje się słuszne w przypadkach związanych z wystąpieniem nadkażenia bakteryjnego.