1 lipca w życie wchodzą przepisy akcyzowe dot. m.in. zmiany rodzaju zarejestrowanego pojazdu na osobowy

1 lipca br. w życie wchodzą przepisy ustawy o podatku akcyzowym, które wprowadzają opodatkowanie zmiany rodzaju zarejestrowanego pojazdu na samochód osobowy np. kempingowy; podatek trzeba będzie zadeklarować i zapłacić po 1 lipca 2022 r.